bg

Кабардин

Кабардин е планински кон от северен Кавказ. Той е местна порода от монголоиден тип, кон от степите с примитивен произход. Заради географското положение – между Черно и Каспийско море – той е бил подложен на влияние от източни породи от съседни страни като Турция, Ирак и Иран. Характерните му черти са повлияни както от средата, в която живее, така и от влиянието на южните кръстоски.

Кабардин е бил разглеждан като порода от XVI век, която едно столетие по-късно става изключително популярна в държавите по граница на Кавказ и дори по-далеч. Конете от породата имат забележителни способности – преминават по стръмни планински склонове, прекосяват реки и вървят през дълбок сняг. Те са едни от най-добрите планински коне на територията на бившата СССР. Кабардин имат безпогрешно чувство за посока, което им позволява да намерят пътя в тъмното или когато падне гъста мъгла.

Използват се за конен туризъм както оседлани, така и във впрягове.

Снимки:

http://www.ezdapress.com

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13