bg

Донски кон

Това е една от най-известните руски породи. Популярна е с нарицателното „коня на казаците“ – малките племенни групи, които през 1812 г. ефективно затруднявали отстъплението на френската армия от Москва. Породата се е развила през ХVІІІ и ХІХ в. на стада в степните пасища на река Дон. Предшествениците й са били конете на номадските племена. Най-ранни влияния са оказали тези на непривлекателния, но много издръжлив монголски Нагай, конете на Северен Иран, персийските арабски коне и Тюркменския кон – пустинен кон, тясно свързан с Ахал-теке. Но най-силно е повлиял Карабах – планински кон от Карабах в Азербайджан.

Снимки:

http://www.ezdapress.com

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13