bg
< Назад

Американски пейнт хорс

Порода: Американски пейнт хорс

Име Етърнал Скай Бъг

Пол мъжки/жребец, роден  1997

Майка: Скай Бъгс Дол

Баща: Бертс Кю Тон Лео

Умения в  рейнинг, кътинг, трейл, барел рейс

Особености: Конят е 99% хомозиготен и прехвърля на всички свои наследници шарена окраска независимо от цвета на кобилата – гаранция за шарено конче. Невероятно уравновесен характер, който се прехвърля на всички негови потомци. Разплодна такса: 500лв

Телефон: 0888 840210

http://www.ezdapress.com
http://https://fite-net.org/en/sports/

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13