bg

До собствениците на коне и конни бази !
06.03.2021

 

Бългаската асоциация за конен туризъм (БАКТ) по примера на Българската федерация по конен спорт (БФКС) се обръща към собствениците на коне и конни бази с препоръка за сериозно отношение към плъзналата вече зараза с Херпес Вирус EHV – 1 - неврологична форма по конете в Европа.

Настоящата информация касае спортни коне, но предвид ситуацията в Европа е твърде вероятно ветеринарните служби в България да забранят движението на коне в страната, което в този случай засяга и животни, които ще бъдат транспортирани по един или друг повод (участие в любитески надпревари, коне транспонтирани по медицински причини и коне участващи в конни преходи, далеч от своите места по местообитаване)

По официални данни публикувани от FEI (Международната федерация по конен спорт ) през изминалия месец февруари, тази година във Валенсия бе установена зараза с Херпес Вирус EHV – 1 - неврологична форма. Бяха установени и смъртни случаи на коне от опасната зараза. Само за периода на месец февруари заболяването бе разпространено и в други държави в света и Европа. Бяха отменени всички международни състезания в десет държави от Европа. Вирусът е изключително агресивен и се разпространява бързо с висока смъртност, като обхваща все повече държави. В документ до националните федерации FEI настоятелно моли конете участващи в международни състезания да бъдат ваксинирани с отразяване на ваксината в паспорта на конете.

Съгласно Българското ветеринарно законодателство, ваксинирането срещу Херпес Вирус ( известно у нас, като Ринопнеумонит)  е задължително. В този връзка поради липса на ваксини в България срещу това заболяване БФКС  (Българска федерация по конен спорт) е предприела стъпки за спешен внос на ваксини от Европа. За коне участващи в състезания е необходимо двукратно ваксиниране, а конете които няма да бъдат придвижвани могат да се ваксинират еднократно. По данни на БФКС еднократната ваксина ще възлиза наоколо  45 до 50 лв. С оглед бързата реакция, е необходимо стопаните и собственици та конни бази да се допитат до ветеринарните доктори, които обслужват конете за повече информация.

 

С оглед на изключително сериозната обстановка, БАКТ призовава за отговорно отношение на собственици на коне и конни бази към настоящата информация и преприемаме на действия. 

 

http://www.ezdapress.com
http://https://fite-net.org/en/sports/

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13