bg

Що е то - TREC?

Запознайте се с ТРЕК

ТRЕC (съкратено от френски Techniques de Randonnée Équestre de Compétition или състезания по техническа туристическа езда) е конна дисциплина, предназначенa за изпитване на уменията на коня и ездача в природни условия. Произлиза във Франция, но този спорт се развива и разпространява из цяла Европа. Състезанията по TREC се състоят от три отделни фази - ориентиране, демонстрация на контрол на коня и фаза с препятствия - всички те завършват в рамките на един или два дни в зависимост от регламента. Ездачът събрал най-много точки (с най-висок резултат) се обявява за победител на събитието.

И трите фази се изпълнят с един и същи кон и една и съща амуниция. Целта на това състезание е успех на двойката (кон и ездач) в много трудни условия и ситуации, а не успех в една от трите фази. От началото на 90-те TREC се е превърнал в силен фактор на международните шампионати на FITE (Международната федерация за конен туризъм), които се организират почти във всяка национална организация/асоциация  за конен туризъм, член на FITE, съобразно нормите на съответния правилник.

Конят трябва да е на поне 6 години и в добро физическо състояние, да е спокоен, възприемчив и да се съобразява със своя ездач. Единственото условие за ездача е да е навършил 16 години. 

Първа фаза: Parcours d'Orientation et de Régularité (POR) или Ориентиране

Състои се от отбелязани на топографска карта пунктове, които ездача трябва да намери по определен за това маршрут и да следва този път със скорост, определена от организаторите. Дължината на маршрута варира в зависимост от нивото на състезанието, като се започва от 12 километра на ниво начинаещи до 45 км при ниво шампионат. Има контролно-пропускателни пунктове по трасето, които не са отбелязани на картата, те са предназначени да гарантират, че ездачът язди с точната скорост и, че конете правят достатъчна почивка по трасето. Също така веднъж достигнал до пунктовете, отбелязаните точки на картата по трасето трябва да ги подпечата, това доказва достигането на пункта, преди да продължи към следващия.

Редица елементи са от съществено значение, които ездачът задължително трябва да носи със себе си по време на състезание: тока,  ID на ездача, светлоотразително облекло, компас, карта, комплект за първа помощ, етикет, прикрепен към седлото (с номер на ездача и телефонен номер на организатора в случай, че коня се отдели от ездача) 

Ездачите започват първа фаза с 240 точки, а целта е фазата да се завърши с колкото е възможно повече точки. Санкциите могат да бъдат направени при следните пропуски: 

Липсва контролно-пропускателен пункт или пункт билет (- 50 точки)

Пристигане на контролно-пропускателен пункт по неправилен път (- 30 точки)

Намиране на контролно-пропускателен пункт не по предвидения маршрут (-50 точки)

Отварянето на запечатани картата по време на почивка (-30 точки)

Компасът, картата и хронометърът са необходимите инструменти за тази фаза. Състезателите трябва да изминат маршрут от 30 до 50 км, като той се открива само 20 минути преди старта. Контролни секции и контрол на преминаването (за които състезателите не знаят) са разположени по целия маршрут. Тези контролни центрове позволяват да се проверява часът на преминаване на състезателя, точността на изминатия маршрут и доброто здраве на коня (ветеринарен контрол). Ездачите спазват изискването за скорост – между 6 и 12 км/ч. Добрият контрол върху топографията позволява на ездача да предвижда усилието на коня и да го направлява.  

Втора фаза: Maîtrise des Allures (COP) или Фаза на контрола

Тази фаза е предназначена ездача да покаже, високата степен на контрол върху коня си,  първо да язди в галоп и след това в ходом . Ездачът трябва в лек галоп да премине по маркиран коридор, който е широк 4.2 м и дължина до 150 м, а след това се обърне и да премине същия коридор като води коня колкото се може по-бързо. Могат да се спечелят до 60 точки в тази фаза, в зависимост от това колко бавно галопира коня и колко бързо той ходи. Ако конят напусне коридора или премине в друго темпо, резултата е нулев. 

Трета фаза: Parcours en Terrain Varie  (P.T.V.) или Паркур върху променлив терен

Това е фаза на поредица от препятствия, предназначени за тестване на послушанието, доверието, смелостта и баланса на коня и коректната помощ от ездача. Паркурът се състои от до 16 препятствия, които трябва да бъдат преминати в определен ред и в рамките на определено време. Той е изграден от естествени препятствия като паднало дърво, плет, порта и др. или изкуствено направени такива.. Тази фаза е с дължина от 1,5 до 5 км. Цялата дължина трябва да се направи при добро време със скорост 12 км/ч. Съдиите оценяват ефективността, стила, избрания ход от състезателя и възможните нарушения. Тази фаза, която се провежда в деня след първата (POR), позволява да се оценят способностите на коня след интензивно натоварване. 

В тази фаза за всяко чисто преминато препятствие се получават до 10 точки (160 за всички). Тези точки се разпределят за ефективност (максимум 7 точки), стил (от -2 до +3 точки), санкции (от -3 до -1 за небрежност, жестокост или опасна езда) също могат да се приспадат от резултата, когато е уместно.

 

Видео клипове:

http://www.ezdapress.com

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13