bg

Карабаир

Карабаир е една от най-старите и гъвкавите централноазиатски породи коне. Тя се среща главно в Узбекистан, територия известна през античността със своите коне, която често се споменава в разказите за военни преходи в предхристиянски времена. Географски Узбекистан е разположена върху мрежа от древни търговски маршрути и със сигурност по времето на персите, около 600 г. пр. Хр., воини на коне и групи номади и стадата има са преминавали през този суров ландшафт. Впоследствие, местните животни са били много повлияни от арабски, тюркменски, както и пустинни коне от съседните страни.

Карабаир е кон с двойно предназначение, използван както за впрягане, така и за езда. В по-ранни времена е имало три обособени типа: жизнен кон за езда, по-спокоен и по-тежък вид, подходящ за впрягане и за езда и впрегатен кон с по-издължен гръб, който съобразно конструкцията си е бил подходящ и за товарно животно. Днес Карабаир все още е животно с двойно предназначение, но с подобрени качества и конструкция.

Снимки:

http://www.ezdapress.com

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13