bg

Курс за инструктори по конен спорт
02.10.2020

Обучението за желаещи да придобият лиценз за инструктори по конен спорт, който се признава от Министерството на младежта и спорта, се организира от Националната спортна академия „Васил Левски“ и започва в 13:00ч. на 9.10.2020 в сградата на ректората (София, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, ет.1)

Курсът е с продължителност три месеца, като включва обучение само през уикендите (9 седмици) с теория и практика.

Изучават се „Теория и практика на конния спорт“, „Спортна педагогика“, „Спортна психология“, „Мениджмънт“, които са само част от 8-те предмета, залегнали в програмата.

След всеки предмет се полага изпит, а накрая има и комплексен държавен изпит. Придобитият ценз, дава правото на официална и грамотна практика за работа в клубовете по конен спорт, както и в конните бази, които предлагат туристическа езда и конни преходи.

Справки, информация и записвания: 0893 39 63 60


Снимки:

http://www.ezdapress.com
http://https://fite-net.org/en/sports/

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13