bg
< Назад

Продава се

Продава:

Порода: Тежковоз Сю Дойч

Годинин: 7 , Име: Фриц

Обучен Кон с отлични показатели за теглителна сила,

На състезания по надтегляне има завоювани 4 първи места и над 10 втори

Цена: 7 000 Евро

Тел: 0889 77 24 55

 

 

http://www.ezdapress.com
http://https://fite-net.org/en/sports/

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13