bg

За една успешна 2021 година
30.12.2020

Колеги, приятели, волни ездачи,

Изпращаме година, в която хората по ред причини откриха и преоткриха повече от всякога планината и туристическата конна езда. Година, която за мнозина се оказа успешна в лицето на бягащите от „заклещения“ град хора, на за други конни бази разположени в близост до големите курорти, изминалите месеци не бяха най-добрите поради липса на български и чужди туристи.

Изпращаме една необичайна година, в която наложената социална изолация още веднъж посочи позабравените пътища към природата и общуването с конете. Трудните месеци ни помогнаха да преосмислим толкова много неща, които преди с лекота приемахме за даденост. Месеци и дни, в които хората търсеха свободата, въздуха, пространството и движението.

Конният туризъм, като занимание, професия и хоби винаги е имал тези ценности, а хората които го предлагат винаги са искали тези неща да бъдат споделени.

Управителният съвет на БАКТ желае на всички конни хора здраве!  Здраве за конете! Вяра, устрем и любов, така че заедно да дерзаем.  

Нека 2021 да бъде година с мир, благополучие и в стремглав галоп!

Екипът на БАКТ

http://www.ezdapress.com
http://https://fite-net.org/en/sports/

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13